CHẾ ĐỘ ĐIỂM TIN CẬY

Buổi học của日本語.com dựa trên chế độ điểm. Có nhiều phương pháp học khác nhau như những khóa học ngắn hạn chuyên sâu dành cho những người muốn phỏng vấn tìm kiếm việc làm hay đi du học và những khóa học liên tục.

1 buổi học 25 phút ~ từ 800 điểm

Số điểm cho mỗi buổi học sẽ khác nhau tùy theo giáo viên. Trước khi hẹn lịch học, vui lòng xác nhận dựa trên giao diện đặt lịch hẹn các giáo viên.

1:8,000 điểm → 8,000 yên
2:4,000 điểm → 4,000 yên

Những câu hỏi thường gặp

Có sẵn những giáo trình khác nhau như đàm thoại trong kinh doanh, khóa học để thi năng lực tiếng Nhật JLPT. Ngoài ra, bạn cũng có thê sử dụng những tài liệu học tiếng Nhật ở Trường đại học hay Trường tiếng Nhật mà bạn đang theo học như là một việc học bổ sung thêm. Trường hợp muốn biết rõ hơn về nội dung xin hãy gửi email cho chúng tôi.

Các bạn bắt đầu học tiếng Nhật hay mới học tiếng Nhật thì cũng không tiến bộ ngay được dẫu học với người Nhật. Vì vậy, đối với thời gian sơ cấp, giáo viên sẽ là người có thể nói cùng ngôn ngữ với bạn. Tuy nhiên, sau khi đạt được N5, bạn nên cố gắng học với giáo viên người Nhật. Vì đây là con đường gần nhất để tiếng nhật của bạn mau tiến bộ.

Vâng, có thể. Với việc đăng ký thành viên mới, bạn có thể tham dự bài học miễn phí 1 lần với thời lượng 30 phút.

Vâng, có thể sử dụng. Bạn có thể sử dụng sách giáo khoa mà bạn đang dùng tại Trường Đại học hay Trường tiếng Nhật. Tuy nhiên khi đó bạn hãy chiếu sách giáo khoa vào camera của Skype để giảng viên có thể nhìn thấy được. Bạn thường xuyên đưa ra những câu hỏi trong sách giáo khoa mà bạn đang sử dụng với giảng viên người Nhật thì năng lực tiếng Nhật sẽ khá lên một cách nhanh chóng.

Trước tiên hãy cùng chào hỏi nhau. Sau đó nếu không có sự chỉ định đặc biệt nào về sách giáo khoa thì sẽ sử dụng sách giáo khoa chính thức do JLPT giới thiệu để tiến hành bài học.

Điểm có giá trị trong vòng 30 ngày sau khi mua. Nếu quá 30 ngày sau khi mua, điểm sẽ bị mất giá trị. Xin hãy chú ý !

Chuyển lên trên