Cách nhận bài học

1 Cài đt ng dng Skype

Nếu chưa cài đặt ứng dụng Skype, hãy vui lòng tải xuống và cài đặt nó từ đây

2 Đăng ký người sử dụng

Tiến hành đăng ký thành viên từ đây Đăng ký thành viên mới

 1. Tên người sử dụng: là tên của bạn được hiển thị trên trang Web

 2. Quốc gia: nhập vào quốc gia xuất xứ của bạn

 3. Email: Vui lòng đăng ký địa chỉ email bạn thường liên lạc

 4. Skype ID: Vui lòng đăng ký Skype ID của bạn

Ngay khi việc đăng ký hoàn tất bạn sẽ nhận được email. Mật khẩu đăng nhập sẽ được ghi trên đó, vì vậy hãy lưu giữ cẩn thận.

3 Lựa chọn bài học

Đến trang bài học mong muốn từ đâyXem khóa học

 1. Hãy cùng xem qua sách giáo khoa PDF. Trường hợp bạn không thể nhìn rõ, tải xuống từ đâyText Download. Ở bước này bạn không cần phải tìm câu trả lời cho các câu hỏi.

 2. Trước bài học hãy tra từ điển những hán tự, từ vựng không biết.

4 Hẹn trước buổi học

Hẹn trước buổi học từ đâyHẹn trước buổi học

 1. Chọn ngày mong muốn

 2. Giảng viên có thể hẹn lịch sẽ hiển thị open

 3. Lựa chọn và nhấn vào thời gian mong muốn từ giảng viên có thể hẹn lịch

 4. Xác nhận thông tin chi tiết và nhấn vào núthẹn trước

 5. Trường hợp hủy bài học, vui lòng thực hiện hủy từ thông tin hẹn trước thành viên

Trường hợp hủy bài học, nếu không tiến hành thủ tục hủy mà tự hủy không báo trước sẽ bị trừ phí. Vui lòng chú ý.

5 Bắt đầu bài học

Đến giờ học, cuộc gọi skype sẽ được bắt đầu từ giảng viên

 1. Trước hết hãy cùng tự giới thiệu. Tên của tôi là . . .

 2. Cùng chào hỏi nhau. Hôm nay, xin hãy giúp đỡ.

 3. Truyền đạt nguyện vọng bài học hôm nay. Xin giúp tôi từ trang 12 của khóa N4

 4. Bắt đầu bài học ! Hãy tích cực nói chuyện để tiếng nhật của bạn nhanh chóng tiến bộ.

Trong khả năng có thể, hãy kết nối môi trường internet hữu tuyến. Trường hợp môi trường wifi, vui lòng chuẩn bị môi trường có đường truyền ổn định.

Nếu có bất kỳ điều gì không hiểu về việc sử dụng, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.

Chuyển lên trên