Về buổi học

1. Lựa chọn khoá học phù hợp với bản thân.ề đời sống, công việc"

Hãy chọn khoá học hợp với trình độ của mình từ mục "Các khoá học". Có thể lựa chọn từ "Khoá học luyện thi" và " Khoá học về đời sống, công việc"

2.Mua điểm bài học

Nhấn vào đây để mua điểm. Điểm của bài học khác nhau tuỳ thuộc vào giáo viên. Bài học vẫn có thể hủy sau khi đặt hẹn. * Sau khi bạn đặt hẹn rồi hủy mà không báo trước thì vẫn bị trừ vào điểm bài học. Trường hợp hủy bài học, hãy chắc chắn hoàn thành thủ tục hủy bỏ.

3.Đặt hẹn buổi học

Đặt hẹn buổi học từ mục "Hẹn trước buổi học". Tuỳ thuộc vào giáo viên, khả năng các buổi học sẽ khác nhau. Hãy xem phần chi tiết về giáo viên rồi chọn giáo viên phù hợp với nguyện vọng của mình. Khi đặt hẹn trước hãy chọn khoá học bạn muốn tham gia.

4.Bài học qua Skype bắt đầu

Khi đến giờ học, bạn sẽ nhận được cuộc gọi từ giáo viên qua Skype. Trước hết hãy chào hỏi nhau. Sau khi chào hỏi xong, hãy truyền đạt cho giáo viên biết nguyện vọng về bài học. Ví dụ: Xin vui lòng dạy cho tôi bài thứ 4 của khoá N4

5.Bài thi thử mỗi tháng 1 lần

Để kiểm tra kết quả học tập hàng ngày, bài thi thử sẽ được tiến hành mỗi tháng 1 lần. Qua bài thi thử chúng tôi sẽ cho các bạn biết về phương pháp học, xu hướng của bài thi năng lực những năm gần đây, . . . Thành viên 日本語.com được thi thử miễn phí. Các bạn không phải là thành viên cũng có thể dự thi, có thu phí.

6.Cuối cùng

Cuối mỗi buổi học hãy nhờ giáo viên chỉ ra cho bạn những điểm chú ý. Sau cùng bạn nên đề xuất hẹn trước cho buổi học tiếp theo.

Chuyển lên trên