Bài học với giảng viên người Nhật
“1 đối 1”

Bài học với Giảng viên người Nhật “1 đối 1”

Giáo viên Nhật Bản là những chuyên gia về tiếng Nhật, công nghệ thông tin, chăm sóc, thiết kế, giáo dục, kinh doanh, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ khách hàng . . . Nếu trong tương lai, bạn muốn làm việc, học hỏi tại Nhật, chắc chắn bạn sẽ gặp gỡ được những giáo viên tốt nhất.
*Giảng viên Nhật Bản đảm nhiệm đối với các khóa học từ N4 trở lên.

Bài thi thử mỗi tháng 1 lần

Để kiểm tra kết quả học tập hàng ngày, bài thi thử sẽ được tiến hành mỗi tháng 1 lần. Qua bài thi thử chúng tôi sẽ cho các bạn biết về phương pháp học, xu hướng của bài thi năng lực những năm gần đây, . . . Thành viên 日本語.com được thi thử miễn phí. Các bạn không phải là thành viên cũng có thể dự thi, có thu phí.

Thành tích thực tế phong phú về giới thiệu việc làm.

Chúng tôi là một công ty giới thiệu việc làm chính thức với giấy phép được nhận từ chính phủ Nhật Bản. Cho đến nay, chúng tôi đã giới thiệu nhiều công việc cho người nước ngoài. Đối với các bạn muốn làm việc tại Nhật sau khi học tiếng Nhật, chúng tôi sẽ dồn toàn lực hỗ trợ bạn.

Khóa học bạn tìm kiếm ở đây

friend-2727305_1920

Sau khi học tiếng Nhật hãy cùng tìm việc tại Nhật Bản nào !

Với những bạn đã học tiếng Nhật tại nihongo.com sẽ có thể tìm những công việc phù hợp với chính mình từ nhiều công việc khác nhau. Hãy đăng ký tại đây.

Chuyển lên trên